Privacypolicy Ben Schiffeleers Wijnhuis V.O.F.

 

Informatie uit communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Ben Schiffeleers Wijnhuis V.O.F. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Ben Schiffeleers Wijnhuis V.O.F. gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en maakt alleen gebruik van de informatie in uw persoonlijke klantenregistratie om uw bestellingen te verwerken en de hieronder aangegeven marketing doeleinden. De informatie die is verstrekt aan Ben Schiffeleers Wijnhuis V.O.F. wordt niet aan derden doorgegeven.

 

Ben Schiffeleers Wijnhuis V.O.F. biedt een nieuwsbrief aan, waarop jij en/of de gebruikers zich kunnen inschrijven. In de nieuwsbrief staan onder andere actualiteiten, evenementen, nieuws en nieuwe diensten en producten waarmee wij geïnteresseerden willen informeren. Jouw e-mailadres en/of dat van de gebruikers wordt aan de lijst van abonnees op de nieuwsbrief toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij en/of de gebruiker zich kunnen afmelden.

 

Ben Schiffeleers Wijnhuis V.O.F. kan jou en gebruikers gepersonaliseerde uitnodigingen sturen op basis van identificatiegegevens. Indien je dit niet wenst, kan je kosteloos via de link naar de klantenservice die je op de website en/of in de uitnodiging kan terugvinden, vragen om dergelijke direct marketing niet langer te ontvangen.

 

Jouw rechten?


Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jij ons gegeven hebt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.
 
Recht om gegevens te wissen
Je kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, jouw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Ben Schiffeleers Wijnhuis V.O.F., Postbus 420, 6200 AK MAASTRICHT.
 
Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van jouw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 
Recht op verzet en klachten
Wanneer jij wenst dat wij jouw gegevens niet langer verwerken, kan jij jouw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Ben Schiffeleers Wijnhuis V.O.F., Postbus 420, 6200 AK MAASTRICHT.

 

Wanneer jij een vraag of klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan jij deze richten aanwijnhuis@benschiffeleers.nl. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.


 

Zijn jouw gegevens veilig bij ons? 


Wij nemen dataveiligheid ernstig. We willen het vertrouwen waardig zijn dat je in ons gesteld hebt en springen zeker niet lichtzinnig om met je data. Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen. Een sterk digitaal security beleid met sterke paswoorden, encryptie van gegevens en beveiligde verbindingen. Een sterk logisch security beleid met verschillende niveaus: Niet iedereen in onze organisatie kan of mag zomaar overal bij, alles is op een “need to know” basis. Betrouwbare partners: We kiezen enkel voor externe partners voor de opslag en verwerking van je data wanneer ze in de EU liggen en/of voldoen aan de GDPR wetgeving.

 

Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen in elektronische vorm op onze website.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Ben Schiffeleers Wijnhuis V.O.F

Postbus 420

6200 AK MAASTRICHT

www.benschiffeleers.nl

wijnhuis@benschiffeleers.nl