ALGEMENE - VOORWAARDEN

 
  • Prijzen en teksten

  • Betaling

  • Voorraad

  • Levering en leveringstijd

  • Eigendomsvoorbehoud

  • Plaats van levering

  • Klachten

  • Annulering koopovereenkomst

  • Privacy

Prijzen en teksten

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen,
maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden
berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten.
De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling.
Dit tarief vernietigd alle voorgaande prijslijsten.
Alle noteringen en teksten zijn onder voorbehoud van prijsmutaties en drukfouten.

 

Betaling

Bestellingen via de webshop dienen vooraf betaald te worden via de RABO op rekeningnummer

1608.38.886 , IBAN NL47RABO0160838886, BIC RABONL2U
 

Voorraad

Wijnhuis Ben Schiffeleers behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant
op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. Wijnhuis Ben Schiffeleers behoudt zich het
recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer op voorraad blijkt te zijn. In de mate van
het mogelijke zal Wijnhuis Ben Schiffeleers de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet
gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of
volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

 

Levering en leveringstijd

Wijnhuis Ben Schiffeleers zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te
respecteren. Wijnhuis Ben Schiffeleers kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een
levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene
omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling,
zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan Wijnhuis Ben Schiffeleers
doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant
wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan
in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de
contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres, fax,...) en te laten registreren waarop hij/zij
onbereikbaar is. Wijnhuis Ben Schiffeleers doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de
wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van Wijnhuis Ben Schiffeleers geenszins
een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet
binnen 7 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van Wijnhuis Ben Schiffeleers,
dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Als een bestelling niet geleverd wordt
binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder (PostNL), wat meerdere
dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of
een andere verzending. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of
deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de leveringsbon aangeeft wat er
niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk
voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de
geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik
het risico.
Bestellingen worden uitgeleverd via het eigen vervoer van Wijnhuis Ben Schiffeleers of een externe
transportfirma PostNL.

 

Eigendomsvoorbehoud

Wijnhuis Ben Schiffeleers behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant
werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.

 

Plaats van levering

De levering, wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in
zijn/haar bestelling.

 

Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen
bekend worden gemaakt aan Wijnhuis Ben Schiffeleers. Tel. 089/854.029 of via mail:
wijnhuis@benschiffeleers.nl

Annulering koopovereenkomst 

Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. Wijnhuis Ben Schiffeleers verbindt zich er
enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen of terug te
betalen indien deze een kurksmaak heeft of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen
moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening/kasticket en dit
tot maximum 3 maanden na de aankoop. Wijnen met kurksmaak dienen terugbezorgd te worden in het
bijzijn van de kurk en de wijn (in de originele fles). We betalen uw wijn terug en sturen de fles en de kurk
voor analyse naar onze kwaliteitsdienst. De uiteindelijke eindbeslissing over de terugbetalingen ligt te
allen tijde bij Wijnhuis Ben Schiffeleers.

  

Privacy

De persoonlijke gegeven die de klant Wijnhuis Ben Schiffeleers bezorgd heeft, worden enkel
opgenomen in de bestanden van Wijnhuis Ben Schiffeleers. Zij worden verwerkt teneinde het beheer
van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen en diensten.
De klant heeft allertijden (via zijn persoonlijke login en paswoord) toegang tot zijn/haar gegevens op de
webshop van Wijnhuis Ben Schiffeleers om ze te consulteren, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen.
Indien de klant niet gewenst gecontacteerd te worden door Wijnhuis Ben Schiffeleers voor commerciële
of publicitaire doeleinden, dient hij dit te melden via wijnhuis@benschiffeleers.nl